Privacyverklaring

Reservewielen, onderdeel van Giva Wheels B.V., gevestigd aan De Hemeltjes 18, 5051 JR Goirle (hierna: Giva Wheels), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Reservewielen, onderdeel van Giva Wheels B.V.
De Hemeltjes 18
5051 JR Goirle
Tel.: +31 (0)13 – 513 00 43
E-mail: info@reservewielen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Giva Wheels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummerplaat/kenteken van uw voertuig
 • KvK registratienummer en BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reservewielen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Giva Wheels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw bestellingen en betalingen (grondslag: overeenkomst)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: overeenkomst)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag: toestemming)

Giva Wheels verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Giva Wheels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens van klanten: zo lang iemand klant bij ons is en tot maximaal 7 jaar daarna (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding).
Overige persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden wanneer je ons e-mailt, belt of een contactformulier invult: niet langer dan noodzakelijk, tot maximaal 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Giva Wheels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Giva Wheels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Giva Wheels gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website houden we statistieken bij via Google Analytics. Het gaat er bijvoorbeeld om hoe mensen onze website hebben gevonden en welke pagina’s het meest bekeken zijn. Hiervoor wordt een cookie op je computer geplaatst. Het gaat puur om analytische gegevens die we niet onnodig delen met andere Google diensten. De gegevens worden door Google Analytics geanonimiseerd en wij verstrekken ze niet met derden.

Giva Wheels maakt gebruik van Trengo. Deze dienst maakt het voor jou mogelijk om contact met ons op te nemen via een chatfunctie. Deze dienst is essentieel als je via de chat contact wilt opnemen met de klantenservice. Met deze cookies kunnen we jouw bezoek op de pagina blijven volgen. Trengo plaatst hiervoor een tracking cookie. Trengo slaat geen persoonlijke informatie op tenzij het is vereist voor de werking van de dienst. Trengo verwerkt ook jouw IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Giva Wheels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reservewielen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Giva Wheels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Giva Wheels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@reservewielen.nl.